De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en volgens de richtlijnen van het ANBI reglement. Nadere uitwerking van de Raad van Toezicht van de stichting treft u hier aan.

Directeur

Raad van toezicht

Onze Stichting bestaat uit de volgende Raad van Toezicht leden:
Joan Brouwers-Oosterbaan joanbrouwers@gmail.com
Ad Reuijl acreuijl@hotmail.com
Manette Maarschalk manette.maarschalk@gmail.com
Frank Schreiner frank@frankschreiner-oradvies.nl