Ambassadeurs / Beschermheer

Stichting De Vrolijke Noot (SDVN) is erg blij dat een aantal personen ambassadeur willen zijn. Ambassadeurs zijn vrijwillgers uit beroepsgroepen die SDVN kunnen helpen met hun kennis en/of netwerk om de doelen van de stichting nog optimaler in te vullen.

Onze ambassadeurs zijn:

Vincent de Kort / Dirigent www.vincentdekort.com 
Julia Philippens / Violiste www.juliaphilippens.com

Arthur van Dijk: Commissaris van de Koning en Beschermheer van Stichting De Vrolijke Noot

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat Arthur van Dijk, de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, is toegetreden als Beschermheer van Stichting De Vrolijke Noot. In deze erefunctie onderstreept Van Dijk zijn betrokkenheid bij en steun voor de missie van onze stichting.

Als Commissaris van de Koning heeft Arthur van Dijk zich onderscheiden door zijn inzet voor de belangen van Noord-Holland en zijn inspanningen om de samenleving te versterken. Zijn benoeming tot Beschermheer van Stichting De Vrolijke Noot getuigt van zijn erkenning van het belang van kunst en cultuur in het bevorderen van welzijn en gemeenschapszin.

Stichting De Vrolijke Noot is vereerd met de steun van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Zijn toewijding aan het creëren van een levendige en inclusieve samenleving sluit naadloos aan bij onze missie om via muziek en kunst vreugde en verbinding te verspreiden. Samen kijken we uit naar een inspirerende samenwerking en de positieve impact die we samen kunnen realiseren.