Congres: "De Magie van Muziek bij Dementie"

Inleiding:
Op donderdag 9 november 2023 hebben wij een groots opgezet congres georganiseerd onder de titel “De Magie van Muziek bij Dementie”. Deze titel geeft al aan dat de kracht en het belang van muziek voor mensen met dementie een magische werking heeft. De sprekers en workshopleiders zullen daar dan ook volop op ingaan.

Een aantal prominente sprekers levert een bijdrage aan dit congres onder anderen Prof. dr. Dick Swaab, Prof. mr. dr. Geert-Jan Knoops, Mr. Carry Knoops, Dr. Boni Rietveld en vertegenwoordigers van de onderzoeksgroep ‘Muziek als medicijn’ van het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast zijn er workshops die inhaken op het thema en worden geleid door een aantal van de sprekers en andere specialisten.

Doelgroep:
We richten ons met het congres op professionals uit ziekenhuizen en verzorgingshuizen: locatiemanagers, casemanagers dementie, zorgmanagers, fysio- en ergotherapeuten, verpleeghuisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden, dementie verpleegkundige, huisartsen, enz.

Accreditatie:
Gaat aangevraagd worden bij:

ABAN (Accreditatie Bureau voor Algemene Nascholing)
ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici)
V&VN (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals)
VSR (Verpleegkundig Specialisten Register) 

Kaarten bestellen klik op deze link.

Tarieven:
Vroegboekers € 345,– btw vrijgesteld (de eerste 50)
overige aanmeldingen € 395,– btw vrijgesteld

Congres locatie:
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10

3818 KG Amersfoort

Sprekers en/of workshop leid(st)ers