Congres: "De Magie van Muziek bij Dementie"

Op donderdag 9 november 2023 hebben wij een groots opgezet congres georganiseerd onder de titel “De Magie van Muziek bij Dementie”. Deze titel geeft al aan dat de kracht en het belang van muziek voor mensen met dementie een magische werking heeft. De sprekers en workshopleiders zullen daar dan ook volop op ingaan.

Een aantal prominente sprekers levert een bijdrage aan dit congres en er zijn enkele workshops over de rol van dans, zang en beweging bij mensen met dementie.

Sprekers
Een aantal prominente sprekers leveren bijdragen aan dit congres.
Interactieve lezingen worden onder andere verzorgd door:
prof. dr. Dick Swaab
prof. mr. dr. Geert-Jan Knoops
mr. Carry Knoops
dr. Boni Rietveld 
Thomas Dirven vertegenwoordiger van de onderzoeksgroep ‘Muziek als Medicijn’ van het Erasmus MC in Rotterdam

De lezingen gaan over de rol van muziek bij dementie en palliatieve zorg. Daarnaast zijn er bijdragen over de juridische en ethische aspecten over vrije wil en euthanasie.

Interactieve discussie

In deze interactieve ronde gaan mr. Carry Knoops, prof mr. dr. Geert-Jan Knoops en prof. dr. Dick Swaab met het publiek in discussie over de rol van de vrije wil in medisch en ethisch perspectief. Daarin belichten zij niet alleen de medische kant van de vrije wil, maar ook de actuele juridische maatschappelijke kant van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot stervensbegeleiding en euthanasie. In deze ronde wordt het publiek in de gelegenheid gesteld om met de inleiders in discussie te gaan over dit vraagstuk.

Workshops

Ingeborg van der Meer / Danser en danstherapeut
Dans combineert muziek en beweging en is een krachtige, non-verbale vorm van communicatie als woorden niet meer (zo goed) werken. En, net als muziek, verblijft ook dans nog in het geheugen van het lichaam.
Deze workshop biedt handvaten om te dansen met mensen met dementie. Oók met de mensen die in een rolstoel zitten of slecht ter been zijn. U komt meer te weten over hoe u een woordeloos contact kunt opbouwen met een danser. En over hoe u zijn/haar dans zichtbaar kunt maken. En natuurlijk dansen we!”

Karin Tooren / Zang als bron van contact
Zorgverleners zich bewust laten worden van hun eigen stemgebruik i.v.m. een prettige geluidsomgeving voor de cliënten. Waar en hoe kan zingen helpend zijn? Voor mensen met dementie is de wereld vaak heel onveilig; door alle veranderingen, door (gedeeltelijk) wegvallen van autonomie, door een veranderende omgeving, door de verschillende (onbekende) mensen in hun omgeving, door het langzamer verwerken van prikkels, door teveel prikkels etc. Geluid is soms storend, de andere keer juist prettig en geeft het een veilig gevoel. Hoe is jouw stem daarop van invloed? Muziek wordt ingezet om herinneringen op te halen of de persoonlijke stemming te verbeteren. Hoe zou het zijn wanneer je met je stem tijdens je werk kunt bijdragen aan een continue prettige geluidsomgeving?

Doelgroep:
We richten ons met het congres op professionals uit ziekenhuizen en verzorgingshuizen: locatiemanagers, casemanagers dementie, zorgmanagers, fysio- en ergotherapeuten, verpleeghuisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden, dementie verpleegkundige, huisartsen, enz.

Accreditatie:
Is verkregen bij:
ABAN (cluster 1) 5 punten
V&VN 6 punten  (dementieverpleegkunde/Geriatrie- Gerontologie/Palliatieve Zorg)
SKGV vakbekwaamheid 1,5 punten

Kaarten bestellen klik op deze link.

Bestemming opbrengst:
De netto opbrengsten van dit congres komt volledig ten goede aan toekomstige projecten van Stichting De Vrolijke Noot.

Tarieven:
€ 345,– btw vrijgesteld

Congres locatie:
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10

3818 KG Amersfoort

Sprekers en/of workshop leid(st)ers